Trivselsmåling i friskolen

Alle skoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Folkeskoleforligskredsen har aftalt at gøre det obligatorisk for folkeskolerne at anvende Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til gennemførelse af den nationale trivselsmåling fra og med skoleåret 2018/2019.

Undervisningsministreriets Trivselsværktøj er desværre ikke tilgængeligt for de frie skoler, så derfor dette tiltag.

Målingen
Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med det udleverede brugernavn og adgangskode. På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Besvarelsen

For at gøre besvarelsen så anonym som muligt, logger eleverne ind med et brugernavn og en brugerkode, som kun bruges denne ene gang.

Eleverne kan besvare spørgeskemaet elektronisk via et ønsket medie – mobil, tablet eller computer.

Efter spørgerunden

Når alle elever har svaret på spørgeskemaet, kan skolens administrator logge ind og se resultatet. Her kan man enten downloade rapporten som pdf, som kan lægges på skolens hjemmeside, eller downloade en csv-fil, som kan lægges ind i Excel hvor man selv kan arbejde videre med de indkomne data.