Find en værdi i en tabel ud fra et par oplysninger.

Indeks(område; række#; kolonne#)
Produktet af denne funktion vil være indholdet i den celle som ligger i række# og kolonne#.

Sammenlign(nøglefelt; rækkeområde eller kolonneområde)
Produktet af denne funktion vil være række- eller kolonnenummeret som er ud for nøglefeltet.

Med to nøglefelter; et hvor man vælger en værdi i en liste fordelt på rækker og et andet hvor man vælger en værdi i en liste fordelt på kolonner, kan man hente indholdet fra cellen hvor disse to værdier krydser hinanden.

Youtube under forberedelse!