Biorytmer

Et spændende værktøj

Biorytmer

Ifølge teorien er vores liv påvirket af tre biorytmer: Følelsesmæssig, fysisk og intellektuel. Biorytmerne starter ved fødslen og svinger derefter mellem en positiv og en negativ fase gennem hele livet.
Når en biorytme er i en positiv fase, kan folk føle sig mere oplagt til at udføre aktiviteter i forbindelse med den pågældende biorytme. Omvendt, når en biorytme er i en negativ fase, kan der opleves dårligt humør eller vanskeligheder med at udføre aktiviteter i forbindelse med denne biorytme. Når en biorytme krydser midterlinjen, anses det for at være i en “kritisk” dag.

De tre primære rytmer

Fysisk Periode (rød): 23 dage
Påvirker udholdenhed, styrke, sejhed, koordination.

Følelsesmæssigt periode (grøn): 28 dage
Påvirker humør, følsomhed, kreativitet

Intellektuel Periode (blå): 33 dage
Påvirker analytisk tænkning, logik, indlæringsevne, hukommelse.